FOGYASZTÓVÉDELEM

Elsősorban vállalkozásokat és pénzügyi intézményeket képviselünk szakhatóságok, békéltető testületek és bíróságok előtt szavatossági, jótállási igényből származó jogviták során. Fogyasztóvédelmi és compliance auditokat végzünk és megfelelőségi ajánlásokat teszünk. Ezen felül devizahitelek érvénytelenségével kapcsolatos perekben képviseljük a hitelezői oldalt.

Tevékenységünk magában foglalja:

  • vállalkozások közötti, szavatosságból, jótállásból (garancia) származó jogvita során a teljes körű képviseletet
  • fogyasztói panasz kapcsán tanácsadást, valamint hatóságok (Békéltető Testület, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság), bíróság előtti képviseletet
  • deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségével kapcsolatos perben hitelezői képviseletet