jan 16

Júniustól ingyenes roaming – korlátokkal

| Címkék: , , , , ,

roaming_like_at_home_1

 

 

 

 

 

 

 

forrás Pixabay

Az Európai Bizottság az EU tagállamain belüli utazásokhoz kötődő ún. roaming díjak végleges eltörlésének időpontjához – 2017. június 15. – közeledve nyilvánosságra hozta azokat az előírásokat, amelyek alapján a telekommunikációs szolgáltatók kiszűrhetik és “szankcionálhatják” a korlátok lebontásával visszaélő előfizetőket.

 

A “roaming mint odahaza” (“roaming like at home”) koncepció

Az Európai Unió 2015 novemberében döntött az egységes uniós szintű távközlési piac alappilléreként a roaming díjak eltörléséről: ennek eredményeként az EU valamely tagállamában előfizetéssel rendelkező előfizetők 2017. június 15-től kezdődően a hazai díjszabásuk alapján telefonálhatnak, küldhetnek SMS-eket, illetve internetezhetnek külföldi útjaik során. A kulcsszó tehát a hosszabb – rövidebb ideig tartó külföldi utazásokhoz kapcsolódó extra díjak eltörlése.

Az Európai Bizottság felismerve, hogy a telekommunikáció az egyik leginkább beruházás-igényes szektor – legyen szó a hálózatépítésről, vagy -fenntartásról -, valamint elismerve a szolgáltatók tagállamonkénti eltérő költségeit (például a frekvenciahasználati díjak tekintetében), a roaming díjak eltörlésével egyidejűleg megalkotta azokat a szabályokat, amelyek célja a szolgáltatók beruházásainak védelme a díjak megszűnésével visszaélni szándékozó előfizetőkkel szemben: 2017. június 15. után ugyanis előfordulhatna, hogy egy “A” tagállamban élő előfizető egy másik, “B” tagállamban vásárol előfizetést, amelyet szinte kizárólag az “A” tagállamban használ, mert a “B” tagállambeli szolgáltató roaming díjai kedvezőbbek, mint az “A” tagállam bármely szolgáltatója által kínált belföldi díjak, jelentősen megkárosítva ezzel az “A” tagállambeli szolgáltatókat, amelyek a roaming szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát biztosítják.

 

Kivétel az ingyenes roaming alól: a méltányos használat

A szolgáltatók meghatározhatják és a szerződéskötéskor az előfizetőkkel ismertetik azokat a méltányos használati feltételeket, amelyek bekövetkezése esetén előre meghatározott díjat számíthatnak fel a roaming szolgáltatásért.

A szolgáltató a méltányos használat keretei között, egy négy hónapos időszakon belüli fogyasztást alapul véve, bizonyos feltételek fennállása esetén annak igazolására hívhatja fel az előfizetőt, hogy a szokásos tartózkodási helye a szolgáltató székhelye szerinti tagállamban található, vagy egyébként szoros kapcsolatban áll ezzel a tagállammal.

 

A visszaélésszerű használat indikátorai

Az említett négy hónapos időszakon belül a szolgáltató a fogyasztási szokások  monitorozásával (a visszaélésre lehet következtetni például abból, ha az előfizető döntően másik tagállamban vette igénybe a szolgáltatást, azaz roamingolt), vagy arra hivatkozva, hogy az előfizető által elsősorban roamingolásra használt SIM kártya hosszú ideig inaktív volt, vagy azért, mert ugyanazon előfizető egyszerre több SIM kártyát is vásárolt és valamennyit rendszeresen roamingolásra használják, többletdíjat kérhet az előfizetőtől.

Az ilyen módon visszaélésszerű használattal “gyanúsított” előfizető az alábbiakkal igazolhatja, hogy szokásos tartózkodási helye a szolgáltató székhelye szerinti tagállamban található, vagy egyébként olyan szoros kapcsolatban áll ezzel a tagállammal, amelynek következtében gyakran és jelentős ideig az adott tagállam területén kell tartózkodnia:

  • – tartós munkaviszony fennállása, amely lehet akár határ menti munkavégzés is;
  • – az egyéni vállalkozó jelentős időtartamú fizikai jelenlétét igénylő szerződéses jogviszonyának fennállása;
  • – folyamatos, nappali tagozatos oktatásban való részvétel;
  • – kiküldött munkavállalói státusz.

Az előfizető többek között az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolhatja a szolgáltató felé, hogy valóban időszakos utazásai alatt használta a roaming szolgáltatást:

  • – saját nyilatkozata;
  • – a lakóhelye szerinti tagállam által kiállított és a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentum;
  • – a szolgáltató tagállamában egyéb szolgáltatás igénybe vétele érdekében megadott postai vagy számlázási cím;
  • – nappali tagozatos hallgatók esetében a beiratkozás szerinti felsőfokú oktatási intézmény nyilatkozata;
  • – a helyi szavazási névjegyzékre történő nyilvántartásba vételről kiállított dokumentum;
  • – a helyi adók befizetésének igazolása.

Vállalati ügyfelek esetében ilyen bizonyíték lehet a vállalkozás bejegyzésének helyét vagy székhelyét, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helyét vagy azt a helyet igazoló okirat, ahol a megadott SIM-kártyát ténylegesen használó munkavállalók a feladataikat végzik.

 

A roaming díj ideiglenes alkalmazása

Amennyiben a szolgáltató az előfizető bizonyítékai ellenére is bizonyítottnak látja a visszaélésszerű roaming-használatot, legalább két hetet biztosít a felhasználási szokások megváltoztatására, majd annak eredménytelen elteltét követően jogosult az előfizetői szerződésben, illetve a méltányos használati feltételek szerinti fogyasztási korlátok átlépéséről szóló külön – jellemzően SMS-ben elküldött – értesítésben is meghatározott többletdíjak felszámítására. Erre azonban csak addig van lehetősége, amíg a korábban említett indikátorok alapján a visszaélésszerű roaming-használatra alappal lehet következtetni.