Felhasználási feltételek

Üdvözöljük Dr. Laki Lajos ügyvéd (a továbbiakban: Üzemeltető) weboldalán (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek)! A Weboldal használatával, valamint a kapcsolatfelvétellel Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt feltételeket.

1. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található szöveges tartalmak (beleértve különösen a blogon található cikkeket), képek, a Weboldal grafikai kialakítása szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek kizárólagos jogosultja az Üzemeltető.

A blogon közzétett cikkek egyes részei magáncélra többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők, a cikkekre link útján hivatkozni lehet, feltéve, ha a felhasználó feltünteti a tartalom forrását és annak szerzőjeként az Üzemeltetőt. A felhasználási engedély ingyenes, területi és időbeli korlátozás nélkül érvényes, azonban nem kizárólagos és nem átruházható. A cikkek átdolgozása, teljes terjedelemben történő, akár jövedelemszerzési vagy -fokozási céllal, akár a nélkül történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehetséges. Kérjük, hogy ezzel összefüggésben lépjen velünk kapcsolatba!

A Weboldalon elhelyezett képek bármilyen formában, magán- vagy üzleti célra történő felhasználásához az Üzemeltető előzetes engedélye szükséges.

A Weboldalon található anyagok fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználása polgári, illetve büntető jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.

A felhasználási tilalom nem vonatkozik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási esetekre, azzal, hogy a szabad felhasználásra kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör, a törvényben meghatározott célból és mértékben jogosult.

2. A felelősség kizárása

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak és nem helyettesíthetik a konkrét ügy körülményeit is figyelembe vevő eseti konzultációt.

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb mértékben kizárja (ha ez nem lehetséges, korlátozza) a felelősségét a Weboldalon elhelyezett információk felhasználásából – beleértve az információ helytelenségéből, hiányosságából, félreérthetőségéből – eredő károkért, vagy egyéb veszteségekért, tekintettel arra, hogy az információt ingyenesen tette elérhetővé.

A Weboldalon található információk a megjelenés időpontjában hatályos jogszabályok alapján kerültek publikálásra. Tekintettel a jogszabályi környezet folyamatos változására, az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget a korábban közzétett információk, cikkek aktualizálására. Kérjük, hogy konkrét kérdés esetén ellenőrizze a publikáció dátumát és vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Weboldalon elhelyezett, külső hivatkozásokra mutató linkek követésével elért vagy letöltött tartalom olyan harmadik fél által szolgáltatott tartalomnak minősül, amelyre az Üzemeltetőnek nincs befolyása. Ezért az Üzemeltető teljes mértékben kizárja az ilyen tartalmakkal összefüggő felelősségét (így különösen a tartalom elérhetőségével vagy helytállóságával kapcsolatban).

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Weboldal használatából, nem megfelelő működéséből, elérhetetlenségéből eredő károkért, vagy egyéb veszteségekért.

3. A Felhasználási Feltételek módosítása

Az Üzemeltető fenntratja a Felhasználási feltételek felülvizsgálatának jogát. Amennyiben a Felhasználási feltételek módosításra kerülnek, úgy a módosított verzió a Weboldalon közzétételre kerül.

4. Az Irányadó jog

A Weboldallal vagy az azon elhelyezett tartalommal kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a magyar jog irányadó és Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.