Lehet, hogy az Ön cégénél is kötelező munkavédelmi képviselőt választani? 2. rész

security_and_safety_6

forrás: Pixabay

A munkavédelemről szóló törvény változása értelmében valamennyi 20 fő feletti – akár rész-, akár teljes munkaidős – alkalmazottat foglalkoztató cég munkavédelmi képviselőt köteles választani. Két részes cikksorozatunk első részében meghatároztuk a munkavédelmi képviselő pozícióját a munkahelyi szervezeten belül, míg a második, befejező részében ismertetjük a munkavédelmi képviselővé válás feltételeit: mit tegyen, aki affinitást érez arra, hogy munkavédelmi képviselő legyen, azaz hogyan zajlik a munkavédelmi képviselő választása?

 

Egyáltalán: honnan értesülnek a munkavállalók arról, hogy munkavédelmi képviselőt választhatnak?

Elöljáróban fontos kiemelni, hogy a választás lehetőségéről a munkáltató köteles megfelelő időben tájékoztatni a munkavállalókat, és gondoskodni a választás feltételeiről (pl. a munkavállalók részére szabadidő, vagy “választási helyiség” biztosítása a választások idejére). A munkavédelmi törvény módosítása következtében a legalább 20 főt foglalkoztató munkáltatóknak úgy kell sort keríteni a tájékoztatásra, hogy legkésőbb 2017. január 8-ig le lehessen bonyolítani a választást. Ennek elmulasztása esetén alkalmazottanként 50 000 Ft bírsággal sújtható a munkáltató.

 

Nézzük a választást lépésről lépésre.

Elsőként a munkavállalóknak a választás tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal, legalább háromfős választási bizottságot kell létrehozni maguk közül.

A választási bizottság legalább 50 nappal a választások tervezett időpontja előtt közzéteszi a megválasztható alkalmazottak névsorát oly’ módon, hogy arról minden érintett alkalmazott értesülhessen: munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább hat hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval. Nem választható képviselővé az,

  • – akinek a munkaköréből adódóan fő feladata a munkavédelem megszervezése a munkáltatónál;
  • – aki a munkaszerződése alapján munkáltatói jogkört gyakorol, azaz utasíthat, kinevezhet, elbocsáthat alkalmazottakat;
  • – aki a munkáltatónál vezető beosztást betöltő személy hozzátartozója;
  • – aki a választási bizottság tagja.

A választásra jogosult munkavállalók legalább tíz százaléka vagy ötven választásra jogosult munkavállaló vagy a szakszervezet állíthat jelöltet, akiknek személyét a választási bizottság részére kell bejelenteni legalább 30 nappal a választást megelőzően. Az ily’ módon nyilvántartásba vett jelöltek személyéről a választási bizottság a munkáltatónál megszokott felület igénybevételével, legalább 5 nappal a választás előtt tájékoztatja a munkavállalókat.

Minden választásra jogosult egy szavazattal rendelkezik, azaz csak egy jelöltet segíthet hozzá a munkavédelmi képviselői pozíció betöltéséhez.

A választás érvényességéhez a választásra jogosultak felének le kell adnia voksát. Könnyítésként az érvényesség szempontjából az egyébként választásra jogosult, de betegszabadságon, vagy fizetés nélküli szabadságon lévő alkalmazottakat nem kell figyelembe venni. Az érvénytelen választást legalább 30, de legfeljebb 90 napon belül kell megismételni.

A választások nyertesének, azaz megválasztott munkavédelmi képviselőnek az minősül, aki az érvényes szavazatok közöl a legtöbbet, de legalább azok 30%-át megkapta.