REFERENCIÁK

Az ügyvédekre vonatkozó Kamarai szabályozás miatt konkrét ügyfeleket és ügyeket nem áll módunkban a honlapon megnevezni, ezért a kiemelt ügyeket anonimizálva mutatjuk be. Kérés esetén részletes referencialistát biztosítunk szakmai tapasztalatunkról.

Kiemelt referenciáink:

 • amerikai és európai gyógyszercégek, illetve amerikai, japán és dél-koreai technológiai vállalatok képviselete szellemi tulajdonvédelemmel (védjegy, szabadalom, formatervezési és használati mintaoltalom) kapcsolatos magyar és Európai Uniós hatósági eljárásokban
 • automata bejárati rendszereket forgalmazó skandináv és német vállalat képviselete követeléskezeléssel kapcsolatos eljárásokban (fizetési meghagyásos eljárások, felszámolások, peres eljárások), részükre kereskedelmi és vállalkozási szerződések, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok (ÁSZF, teljesítési igazolás) előkészítése magyar és angol nyelven, továbbá munkajogi tanácsadás, munkajogi tárgyú dokumentumok (munkaszerződés, felmondás, közös megegyezés, versenytilalmi megállapodás) előkészítése magyar és angol nyelven, illetve jótállási, szavatossági kérdésekben tanácsadás
 • automata bejárati rendszereket forgalmazó német vállalat számára tanácsadás egyesüléssel összefüggő munkajogi kérdésekben (pl. a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatos teendőkről)
 • magyar tulajdonú, orvostechnikai eszközöket forgalmazó vállalat számára tanácsadás üzletrészek értékesítésével kapcsolatban
 • amerikai szállítmányozó cég magyar leányvállalatának, továbbá holland szállítmányozó, illetve angol és német biztosítótársaság képviselete fuvarkárral kapcsolatos perekben
 • klinikai gyógyszerkísérletek lebonyolításában közreműködő amerikai cég számára klinikai gyógyszerkísérletekhez kapcsolódó szerződések, egyéb dokumentumok, nyilatkozatok előkészítése magyar és angol nyelven, dokumentumtervezek fordítása (magyarról-angolra, angolról-magyarra), a napi működéshez kapcsolódó társasági jogi kérdésekben (pl. menedzsment kialakítása, cash pooling) tanácsadás, változásbejegyzési eljárásokban cégbíróság előtti teljes körű képviselet
 • a magyar bankpiac egyik meghatározó, külföldi tulajdonban lévő szereplője részére folyamatos adatvédelmi tárgyú tanácsadás, a szerződésállományának adatvédelmi szempontú felülvizsgálata, képviselete hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) előtti eljárásokban, dokumentumok (hozzájáruló nyilatkozatok, adatvédelmi szabályzatok) előkészítése, direkt marketing kérdésekben tanácsadás és DM kampányhoz kapcsolódó dokumentumok (fogyasztói nyilatkozatok, DM levél) előkészítése, valamint képviselet deviza alapú kölcsönszerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekben
 • magyar tulajdonú egészségügyi piackutató, orvos-szakmai adatbázis készítő cég részére a teljes szerződésállomány (különösen vállalkozási és megbízási szerződések és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok, ÁSZF-ek, teljesítési igazolások, áru- és szolgáltatás beszerzéshez kapcsolódó kereskedelmi szerződések) kezelése magyar és angol nyelven, munkajogi tanácsadás, munkajogi tárgyú dokumentumok (munkaszerződések, felmondások, közös megegyezések, versenytilalmi megállapodások, bérszabályzatok) előkészítése, adatvédelmi kérdésekben – különösen az egészségügyi adatok kezelése kapcsán – teljes körű tanácsadás és dokumentumok (hozzájáruló nyilatkozatok, adatvédelmi szabályzatok) előkészítése magyar és angol nyelven, NAIH nyilvántartásba vétel során képviselet, direkt marketing kérdésekben tanácsadás és offline, illetve eDM kampányhoz kapcsolódó dokumentumok (fogyasztói nyilatkozatok, DM levél, nyereményjáték szabályzatok) előkészítése, tanácsadás a mindennapi működést érintő társasági jogi kérdésekben, cégbírósági eljárásokban teljes körű képviselet
 • multinacionális mobilszolgáltató belső szabályzatainak elkészítése, felülvizsgálata magyar és angol nyelven, tanácsadás és hatóságok (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság), bíróságok előtti képviselet hírközlési jogi kérdésekben, tanácsadás (pl. jótállási jegy tartalmának kidolgozása) és hatóságok, bíróságok előtti képviselet fogyasztóvédelmi ügyekben, munkajogi tanácsadás, munkajogi tárgyú dokumentumok (munkaszerződések, felmondások, közös megegyezések, versenytilalmi megállapodások) előkészítése magyar és angol nyelven, áru- és szolgáltatás beszerzéshez kapcsolódó kereskedelmi szerződések (pl. IT outsourcing, adatfeldolgozás, IT háttértámogatás, szoftverfejlesztés, hardverbeszerzés [okostelefon], médiatartalom szolgáltatás, közvélemény kutatás) előkészítése magyar és angol nyelven, adatvédelmi kérdésekben (adatszivárgás, e-mail levelezés kiszervezése felhő alapú szolgáltatási platformra, adatvédelmi incidens kezelése) tanácsadás és szerződések felülvizsgálata, bázisállomások bérletéhez kapcsolódó tanácsadás
 • francia tulajdonban lévő, reklámgrafikai termékeket készítő cég képviselete a napi működéshez kapcsolódóan polgári jogi (szerződések elkészítése), munkajogi és társasági jogi kérdésekben
 • tajvani kerékpárgyártó magyar leányvállalatai részére tanácsadás társasági jogi kérdéskörökben, illetve kintlévőség-kezeléssel kapcsolatban, képviselet cégbíróságok előtt, valamint felszámolási eljárásokban
 • faipari alapanyagokat gyártó és forgalmazó angol vállalat képviselete kölcsönszerződésből eredő követelés peres úton történő érvényesítése során
 • magyar tulajdonban lévő ingatlanfejlesztő projektcégek képviselete végelszámolás során
 • magyar tulajdonú kommunikációs tanácsadó cég megbízásából online nyereményjátékhoz kapcsolódó játék és adatkezelési szabályzatok elkészítése, képviselet a NAIH nyilvántartásba vétel során
 • magyar tulajdonú IT szolgáltató support szerződésállományának kezelése
 • magyar tulajdonú szoftverfejlesztő képviselete szoftver jogosulatlan használatával kapcsolatos peres eljárásban